Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pożywny, odżywczy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odżywczy, pożywny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pożywny, odżywczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODŻYWCZY

Wordnet angielsko-polski

(of or providing nourishment
"good nourishing stew")
pożywny
synonim: alimentary
synonim: alimental
synonim: nourishing
synonim: nutrient
synonim: nutritive

Słownik internautów

pożywny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And how are we going to get those kids those nutritious foods?
Jak je do nich dostarczyć?

TED

That said, we must not prevent farmers from using the tools they need to produce safe, nutritious and accessible food.
To powiedziawszy nie możemy zabraniać rolnikom używania narzędzi niezbędnych im do wytwarzania bezpiecznej, pożywnej i dostępnej żywności.

statmt.org

The Commission has been committed to providing leadership in ensuring that the most vulnerable people in crisis have access to safe, adequate and nutritious food.
Komisji zależy na prawdziwym zagwarantowaniu, by obywatele najbardziej poszkodowani przez kryzys mieli dostęp do bezpiecznej, odpowiedniej i wartościowej żywności.

statmt.org

Have you heard the one about the bracelet with holograms that can improve your strength and flexibility, or help you lose weight? Did you know that sperm was highly nutritious and something to be reabsorbed into the body, particularly before a fight?.

www.guardian.co.uk

Lansley cited the introduction of nutritious lunches after the Jamie's School Dinners series in 2005 in a plea for less "lecturing" on lifestyle and more personal responsibility to tackle public health problems such as obesity and smoking.

www.guardian.co.uk

Ah the special one! Part of this complete nutritious breakfast!
Część z tego kończy się pożywnym śniadaniem!

I want to serve our guests nutritious soup, But not this kind of mixture.
Chcę zaserwować naszym klientom pożywną zupę... a nie jakąś mieszaninę.

Dear Jesus, please bless this food and make it nutritious to our bodies.
Dobry Jezu, pobłogosław tą żywność i zrób z niej pożywienie dla naszych ciał.

Even the most nutritious vegetable can turn into Vietnam.
Nawet najbardziej pożywne warzywo może zamienić się w Wietnam.

Ensuring that every citizen has access to nutritious food is a main aim of development cooperation.
Zagwarantowanie, by każdy obywatel miał dostęp do pożywnych produktów żywnościowych to główny cel współpracy na rzecz rozwoju.

That said, we must not prevent farmers from using the tools they need to produce safe, nutritious and accessible food.
To powiedziawszy nie możemy zabraniać rolnikom używania narzędzi niezbędnych im do wytwarzania bezpiecznej, pożywnej i dostępnej żywności.

To what extent are the products that millions of Europeans consume every day healthy and nutritious?
W jakim stopniu zdrowe i pożywne są produkty, które konsumują każdego dnia miliony obywateli europejskich?

Black coffee and pickles, part of your nutritious breakfast.
Kawa i ogórki, część każdego pożywnego śniadania.

Mighty Force is a nutritious and yummy health drink.
Mighty Force jest... pełnym witamin i smacznym napojem.

Well, Brian, this is a very nutritious lunch.
Brian, to jest bardzo pożywny lunch.

Captain Bird's Eye's products are extremely healthy and nutritious.
Linia produktów Kapitana Sokole Oko jest niezwykle zdrowa i pożywna.

Most dense, most nutritious food known to man.
Najbardziej pożywny i skondensowany pokarm, jaki zna Iudzkość.

They signal the presence of highly nutritious pollen.
Sygnalizują obecność pyłku jako coś bardzo pożywnego.

Called my food delicious and nutritious.
Nazwał moje jedzenie smaczne i pożywne.

Plus, it's very nutritious, which is good.
Poza tym, jest bardzo pożywna. T o dobrze.

The Commission has been committed to providing leadership in ensuring that the most vulnerable people in crisis have access to safe, adequate and nutritious food.
Komisji zależy na prawdziwym zagwarantowaniu, by obywatele najbardziej poszkodowani przez kryzys mieli dostęp do bezpiecznej, odpowiedniej i wartościowej żywności.

Access to sufficient supplies of safe and nutritious food is currently a key political priority at EU and world level.
Kluczowym priorytetem politycznym na szczeblu unijnym i światowym jest obecnie dostęp do wystarczających dostaw bezpiecznej i bogatej w składniki odżywcze żywności.

How about delicious? Or nutritious?
A może pyszny, albo pożywny?

International cuisine, healthful and nutritious food.
Mamy międzynarodową kuchnię oferującą zdrowe i pożywne jedzenie.

Moreover, it is very nutritious.
Poza tym, jest bardzo pożywna.

It was tasty and nutritious.
Było smaczne i pożywne.

Wish my diet was more nutritious
Gdyby moje posiłki była bardziej pożywna

She needs nutritious food desperately.
Ona potrzebuje pożywnego jedzenia.

That is healthy and nutritious snacking.
To zdrowa i pożywna przekąska.

Tasty and nutritious.
Smaczne i pożywne.

(SK) Mr President, due to constant population growth, we are obliged to adopt a more intensive approach to the issue of food security, and access to an adequate, healthy and nutritious diet.
(SK) Panie Przewodniczący! Z uwagi na nieustanny wzrost liczby ludności musimy przyjąć bardziej zdecydowane podejście do problemu bezpieczeństwa żywnościowego oraz dostępu do odpowiedniej, zdrowej i pożywnej diety.