Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ślepota zmierzchowa, kurza ślepota;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kurza ślepota

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ślepota nocna

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ślepota zmierzchowa

Wordnet angielsko-polski

(inability to see clearly in dim light
due to a deficiency of vitamin A or to a retinal disorder)
kurza ślepota, ślepota zmierzchowa
synonim: night blindness
synonim: moon blindness

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ślepota nocna; kurza ślepota