Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pończochy nylonowe, nylony;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pończochy nylonowe

Wordnet angielsko-polski

(women's stockings made from a sheer material (nylon or rayon or silk) )
nylony
synonim: nylon stocking
synonim: rayons
synonim: rayon stocking
synonim: silk stocking

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Five in the bag and five in the nylons.
Pięć w torbie i pięć w rajtuzach.

OpenSubtitles

I got you the scotch and the nylons you wanted.
Mam dla ciebie scotch i nylony o które prosiłeś.

How'd a dead woman's hair get on Ann Steele's nylons?
Jak włos zmarłej kobiety znalazł się na rajstopach Ann Steele?

Five in the bag and five in the nylons.
Pięć w torbie i pięć w rajtuzach.

Now slide your nylons off one by one.
Teraz zdejmij pończochy, jedną po drugiej.