Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

foreign lands
(wygnanie) exile
(na wygnaniu) in exile

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U foreign lands
exile

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f lit. dawn. foreign country (wygnanie) exile
na obczyźnie - in exile

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EXILE