Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) architektura obelisk; krzyżyk;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (monument) obelisk

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obelisk

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n obelisk

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

archit. obelisk

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

obelisk

Słownik techniczny angielsko-polski

1. obelisk m
2. krzyżyk m