ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STROFOWANIE

ŁAJANIE

Wordnet angielsko-polski

(rebuking a person harshly)
łajanie, besztanie, ruganie
synonim: chiding
synonim: scolding
synonim: tongue-lashing