Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) orientalista, orientalistka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (person specializing in oriental matters) orientalista

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ORIENTALISTYCZNY

Wordnet angielsko-polski

(a specialist in oriental subjects)
orientalista