Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) asystent(ka), sekretarka/sekretarz; nauczyciel stażysta;

(Noun) tata, tatuś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (colloq) tata

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) (pot.) tata

(skr. od) personal assistant asystent osobisty

(skr. od) per annum rocznie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

aktywator plazminogenu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. tatuś, tata

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TATUŚ

OJCZULEK

ROCZNIE

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(MAfr)] ] Patres Albi. Missionarii Africae
White Fathers
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, [ [Ojcowie Biali] ]

Słownik audio-video Montevideo

asystent kierownika produkcji

jednostka ciśnienia dźwięku

komputerowa animacja trójwymiarowych postaci

wzmacniacz mocy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ręka

tata