Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia paka;

Wordnet angielsko-polski

(large burrowing rodent of South America and Central America
highly esteemed as food)
paka
synonim: Cuniculus paca