Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

im. Pachomius (c. 292-c.346)