Słownik polsko-angielski

med. patient
~ chodzący - walking patient, ambulatory patient
~ na noszach - litter patient

Wordnet polsko-angielski

(a person who requires medical care
"the number of emergency patients has grown rapidly")
patient

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

patient
(w szpitalu) in-patient
pora przyjmowania ~tów clinic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C patient

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

patient~ chory na serce - heart patient~ chory psychicznie - mental patient~ domu dla chorych psychicznie - institutionalized patient~ obłożnie chory - bed-ridden patient~ uzyskać zgodę pacjenta po dokładnym poinformowaniu go - to obtain informed patient’s consent

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

patient n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PATIENT

PATIENT: A PATIENT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m patient
~ wyma-gający przenoszenia na no-szach litter patient

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

outpatient

Nowoczesny słownik polsko-angielski

inmate