Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika pager, osobisty odbiornik radiowy do przywoływania osób; przywoływacz;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pager, osobisty odbiornik radiowy do przywoływania osób, przywoływacz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pager

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pager

Wordnet angielsko-polski

(an electronic device that generates a series of beeps when the person carrying it is being paged)
pager, biper, beeper
synonim: beeper

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nobody has pagers anymore.
Obecnie nikt już nie używa pagerów.

TED

I put you on the pager list. So you're in too.
Wpisałam cię na listę wezwań, więc też masz ten przypadek.

Hey, why do you have your pager number in speed dial?
Hej, dlaczego masz numer pagera w szybkim wywoływaniu?

They use codes that hide their pager and phone numbers.
Używają kodów, żeby ukryć numery pagerów i telefonów.

How do you think she got your pager number?
Myślisz, że skąd miała numer twojego pagera?

Does he have a cell phone or a pager?
Ma chociaż komórkę albo pager?

I was wondering why she set her pager number on speed dial.
Zastanawiałem się, dlaczego zapisała swój numer pagera w szybkim wybieraniu.

Did your pager really just go off, or are you ditching the conversation?
Czy twój pager odezwał się naprawdę czy tylko chcesz przerwać rozmowę?

Well, the last outgoing call from the murder victim's apartment was to a pager.
Ostatni wychodzący telefon z mieszkania ofiary był na pager.

You can see my pager number on any street-corner.
Możesz znaleźć mój numer komórkowy na każdym rogu ulicy.

Did you give Roz the phone and pager numbers?
Roz ma numer telefonu i pagera?

Now, you have my cell number and my pager number.
Macie mój numer telefonu i pagera. Aaa!

No, but the pager on his belt does.
Nie, ale pager na jego pasku tak.

We traced your pager and we got his number.
Wyśledziliśmy twój pager i mamy jego numer.

You should check his pager when he's sleeping.
Powinnaś sprawdzić jego pager gdy śpi.

Leave us your cards, your pager numbers or whatever.
Tak. zostawcie nam wizytówkę, numer pagera czy cośtam.

Did you like the pager or not?
Podoba ci się pager czy nie?

How did you get my pager number?
Skąd pan ma mój numer pagera?

He's not at home and he's not answering his pager.
Nie ma go w domu i wyłączył pager.

So you're not the first person who didn't answer her phone... or her pager.
Więc nie jesteś pierwszą osobą, której zdarzyło się nie odebrać telefonu... albo zignorować pager.

Here is your security card and your pager.
To twoja karta dostępu i pager.

Dr Cox must have my pager on speed dial.
Dr Cox chyba ma mój numer w znajomych.

You've got my home phone number, my pager number.
Masz mój numer domowy, numer pagera.

It's to clone a pager, I got it from Pearlman.
Klonujemy pager. Dostałem to od Pearlman.

There's no address, telephone number, pager number, mobile phone.
Nie ma adresu, numeru telefonu, pagera, telefonu komórkowego.

Do we have a pager number?
Masz numer pagera?

Call you for pager three times.
Trzy razy wysyłałem ci wiadomość na pager.

This is a pager, my friends.
To jest pager, moi drodzy.

And, again, I didn't take your pager.
I, znowu, nie wzięłam twojego pagera.

Lucky we had his pager number.
Na szczęście mieliśmy numer jego pagera.

I am gonna give you Dr. House's personal pager number.
Dam panu numer na osobisty pager dr House'a.

Check my pager for me.
Sprawdź mój pager.

No, but his pager is.
Nie, ale jego pager jest tutaj.

You can switch off pager.
Możesz wyłączyć pager.

No, not my pager.
Nie, to nie mój pager.

Passenger Ramona Lopez, please go to the nearest pager phone...
Pasażer Ramona Lopez, proszę udać się do najbliższego telefonu...

That's your pager or mine?
Twój pager czy mój?

You're still uses a pager?
Jesteś jeszcze korzysta z pagera?

Next time I get a projectile vomiter,I could lose your pager number.
Następnym razem, jak przyjdzie ktoś ostro wymiotujący, zapomnę numeru twojego pagera.

Oh, man, still rocking the pager?
Stary, ciągle bujasz się z pagerem?

Come on out from under there! - Mrs, Munson, my pager just went off,
Wyjdź stamtąd! - pani Munson, mój pager właśnie zadzwonił

You lose that pager again?
Znowu zgubiłaś pager?

Ah, I'm not married. I just wear it to keep the flies off. (Pager.
Aa, nie jestem zamężna, noszę ją tylko żeby odstraszać muchy.

Pager number on it. You-
Jest na niej nr pagera.

Anybody have taub's pager number?
Ktoś ma numer pagera Tauba?

All right, who's got Dr Cox's pager number?
Wszystko w porzadku, kto ma numer pagera Dr Coxa?

You've got a pager. - I can't talk on a pager!
Dostaniesz sygnał na pager. - Przez pager się nie rozmawia.

My pager. It's this... little red plastic thingy.
Pagera, takie małe czerwone, plastikowe urządzenie do przekazywania informacji.

Big Red was blowin' up my pager... wantin' to do another game...
Big Red zasypywał mój pager... w oczekiwaniu na następny mecz...

And my pager is 323...
I mój pager to 323...

McGee's not answering his cell phone, pager or MySpace
Mcgee nie odbiera komórki, nie odpowiada na pager ani na komunikator Myspace.