Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) dolegać, boleć, sprawiać ból; smucić;
pained - (Adjective) zbolały; urażony, dotknięty;

(Noun) ból, cierpienie, boleść; trud, mozół, fatyga;
pain-free - (Adjective) bezbolesny;
have a pain in one’s ear - medycyna odczuwać ból w uchu;
be at pains - starać się bardzo;
have growing pains - (Verb) odczuwać bóle związane z procesem dojrzewania; mieć trudności we wczesnych stadiach rozwoju;
suffer great pain - cierpieć / cierpieć bardzo wielki ból;
relieve the pain - uśmierzyć ból;
feel pain - odczuwać ból;
give sb pain - zadawać komuś ból/cierpienie;
be a pain in the neck - być irytującym;
give sb a pain - denerwować kogoś, męczyć kogoś;
share sb’s pain - dzielić z kimś ból, łączyć się z kimś w bólu, współczuć komuś;
pains - (Noun) fatyga, trud;
be racked with pain - odczuwać niezwykle silny ból;
cause pain - sprawić ból;
for one’s pains - w nagrodę, za fatygę;
be in pain - odczuwać ból;
go to (great) pains - dołożyć wszelkich starań;
no pain, no gain. - Bez pracy nie ma kołaczy.;
on pain of death - pod groźbą, pod karą śmierci;
no pain, no gain. - Bez pracy nie ma kołaczy.;
on pain of death - pod groźbą, pod karą śmierci;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
U (suffering) ból, cierpienie
(particular or localized): grandpa had severe stomach ~s dziadek cierpiał na poważne bóle brzucha.
2.
(pl, trouble, effort) trudy, starania
this artist takes great ~s over every picture ten artysta zadaje sobie wiele trudu, aby namalować każdy obrazek
she was at ~s to show them everything dokładała starań, aby im wszystko pokazać.
4.
U/C (penalty): he goes there on ~ of death idzie tam pod karą śmierci.
5. he is a
~ in the neck jest nie do wytrzymania.~ cpd ~killer n środek przeciwbólowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ból, cierpienie, boleść
boleć, dolegać
for one's ~s w nagrodę
take/go to great ~s (to do sth) dołożyć wszelkich starań (aby coś zrobić)
be at ~s (to do sth) starać się bardzo (coś zrobić)
be a ~ in the neck (pot.) być irytującym
on/ under ~ of (punishment) pod groźbą (kary)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ból m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ból
troska
przykrość
pl ~s trud

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CIERPIENIE

BOLEŚĆ

BOLESNOŚĆ

DOLEGLIWOŚĆ

OBOLAŁOŚĆ

MĘKA

STRAPIENIE

PRZYKROŚĆ

BOLEĆ KOGOŚ

ZASMUCAĆ

STRAPIĆ

Wordnet angielsko-polski

(a symptom of some physical hurt or disorder
"the patient developed severe pain and distension")
ból, bolesność
synonim: hurting

Słownik internautów

ból

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ból
cierpienie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

męka (cierpienie fizyczne), ból, cierpienie
rygor, uciążliwość
on pain of: pod karą
pain of nullity: rygor nieważności
to be in pain: cierpieć
to give pain: zadawać cierpienie
under pain of: pod karą

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kłopot, problem
koszmar, zmora (także chodzi o problem)

cham, gbur, prostak, łachudra, drań
złośliwiec, zarozumialec

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cierpieć

kara

troska

trud

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fizjol. ból
~, abdominal - ból brzucha
~, audible - fiz. próg słyszalności
~, belly - ból brzucha
~, burning - ból palący
~, cardiac - ból serca
~, chest - ból w klatce piersiowej
~, eye - ból oczu
~, heart - ból serca
~, muscle; ~, muscular - ból mięśni
~ of loss - ból po stracie
~, physical - ból fizyczny
~, stomach - ból żołądka
~, wound - ból powodowany przez ranę

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.
Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

statmt.org

You have put a further EUR 5 billion on the table, but it has pained you to do so.
Wyłożyliście na stół dodatkowe 5 miliardów euro, ale była to bolesna decyzja.

statmt.org

He is chastened also with pain upon his bed, And with continual strife in his bones;
Każe go też boleścią na łożu jego, a we wszystkich kościach jego ciężką niemocą.

Jesus Army

He said the main causes of knee pain were having the saddle too low, the cleats set up wrong or simply by attempting too much too soon.

www.guardian.co.uk

"During the interrogation process the RO [ranking officer] threatened the subject detainee that he would never see his family again and would be sent to the 'Wolf Battalion' where he would be subject to all the pain and agony that the 'Wolf Battalion' is known to exact upon its detainees.

www.guardian.co.uk

It follows research that suggested women would shoulder three quarters of the pain inflicted by the budget.

www.guardian.co.uk

"Can we just stop it now please? The pain of watching Daly implode tomorrow is going to be too much," writes Jonathan McCauley-Oliver.

www.guardian.co.uk

A human being in pain has nothing to do with your job.
Cierpiąca istota ludzka nie ma nic wspólnego z pani pracą.

Do you feel a pain in your back or something?
Czujesz ból w plecach czy co?

I gave her a way to deal with the pain.
Dałem jej możliwość walki z bólem.

And I would never want to cause her any pain.
I nigdy nie chciałbym sprawiać jej bólu.

And he seems to be in a lot of pain.
I wygląda na to, że boli go głowa.

One day without his hands and she knows the pain of love.
Jeden dzień bez jego dłoni i ona poznaje ból miłości.

A kind of pain most people don't know anything about.
Jest to ból, o jakim większość ludzi nie ma pojęcia.

Who would have thought a body could stand so much pain?
Kto by pomyślał, że ciało może znieść tyle bólu?

You have no idea how much pain I can take.
Nie masz pojęcia, ile bólu mogę znieść.

She was in a lot of pain at the end.
Ona była w dużo bólu na końcu.

Because now I can put a name on my pain.
Ponieważ teraz mogę nazwać swój ból.

Well, then I will find you something for the pain.
Więc, znajdę coś na ból.

You want to know how to never feel pain again?
Chcesz wiedzieć, jak więcej nie odczuwać bólu?

I'd rather just remember him and deal with the pain.
Nie jestem, jak ty. Wolę go zapamiętać i poradzić sobie z bólem.

I can't see anything any more for all the pain.
Nie widzę już niczego przez ten potworny ból.

She can't look at these people without feeling their pain.
Potrafi patrzeć na tych ludzi i nie odczuwać ich bólu.

You sound like you're in a great deal of pain.
To był mój ból głowy. to brzmiało tak jakbyś bardzo cierpiał.

In such hours as these what have we to do with pain?
W czasie jak ten dlaczego musimy zmagać się z bólem?

Which would mean that the pain is coming from something else.
Co znaczyłoby, że ból ma inne pochodzenie. Jak ma na imię?

If I have to die, at least without any pain.
Jeżeli już muszę umrzeć, to przynajmniej bez żadnego bólu.

That i left one day with my hard heart full of pain.
Który opuściłem pewnego dnia z ciężkim sercem pełnym bólu.

But you're wrong, I can understand your pain all too well.
Lecz się mylisz. Rozumiem twój ból aż za dobrze.

The doctor asked me to give you these,for the pain.
Lekarz prosił, żebym to pani dała. Na ból.

There may be something we can do for the pain.
Może da się coś zrobić na ból.

I can't even remember what it felt like before the pain.
Nawet już nie pamiętam jak to było przed tym bólem.

I did not want to cause her pain, but how else could they stop?
Nie chciałam sprawić jej bólu. Ale jak inaczej mogłam cię zatrzymać?

Your son has to have pain, then you'll understand more.
On też musi odczuć ból, wtedy ty więcej zrozumiesz.

We tried two more times, but the pain was still there.
Próbowaliśmy kilka razy ale ból był nadal.

A world where no one has to live alone with their pain for long.
Świat, w którym nikt nie musi być samotny. Ale nie na długo.

I know that you really me no pain want to do.
Wiem, że nie chciałaś, żeby mnie bolało.

Everybody wants a life without pain. What does it get you?
Wszyscy chcą żyć bez bólu, a do czego to prowadzi?

We're going to do something to get that pain under control.
Zrobimy coś aby tak nie bolało.

But if you hit another way, it makes great pain.
Ale jak uderzysz tak, to powoduje ból.

What good would it do to share my pain with you?
Co dałoby dzielenie się z tobą moim bólem?

I can feel the pain from that house out here.
Czuję od tego domu wielki ból.

I don't see why she has to have this pain?
Dlaczego ona ma tak cierpieć?

Now, I can help you to live with this pain.
Mogę pomóc Ci żyć z bólem.

I didn't think it was possible to feel such pain.
Nie myślałem, ze można czuć taki ból.

You don't need your pain to be a good doctor.
Nie potrzebujesz bólu, aby być dobrym lekarzem.

He wants you to know that all his pain is gone.
On chce, żebyś wiedziała, że cały jego ból już się skończył.

Please tell me he at least felt a little pain.
Proszę, powiedz, że choć trochę go bolało.

Yeah, it takes a while before the pain goes away.
Tak, zajmuje to trochę czasu zanim ból odejdzie

They cannot now be asked to take further pain by others who are not prepared to do the same.
Ci, którzy nie są gotowi tego zrobić, nie mogą teraz prosić tych producentów, żeby ponosili dalsze trudy.

Who do you think that you're through with me to talk about pain?
Kogo myślisz, że kończysz się z mną, by powiedzieć o bólu?

It must've been something big to make him come so far in such pain.
To musiało być coś naprawdę dużego skoro załatwili go w ten sposób.

Most people think that the best way to live is to run from pain.
Większość ludzi uważa, że najlepszy sposób na życie to uciekanie od bólu.

Some had their eyes closed because they did have a lot of pain.
Niektórzy czuli taki ból, że musieli zamykać oczy.

And these are the people you protect with your pain!
I to są ludzie których chronisz swoim bólem!

I feel your pain, trying to kill me and all.
Jasne, czuję twój ból, że próbowano mnie zabić i takie tam.

She needs to work through this pain, not cover it.
Ona musi poradzić sobie z tym bólem, a nie ukrywać go.