Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) obraz, malowidło, obrazek, malunek, dzieło sztuki; malarstwo; malowanie; płótno; portret;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
U (profession) malarstwo, malowanie.
2.
C (work of art) obraz, płótno

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obraz, płótno, malarstwo, malowanie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

portret

płótno

Słownik architektury angielsko-polski

malowanie

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n malowanie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s malarstwo
obraz, malowidło

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MALARSTWO

RZECZ

MALOWIDŁO

MALUNEK

MALATURA

PĘDZLOWANIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

obraz
malarstwo

Wordnet angielsko-polski


1. (creating a picture with paints
"he studied painting and sculpture for many years")
malarstwo


2. (graphic art consisting of an artistic composition made by applying paints to a surface
"a small painting by Picasso"
"he bought the painting as an investment"
"his pictures hang in the Louvre")
obraz: : synonim: picture

3. (creating a picture with paints
"he studied painting and sculpture for many years")
malowanie: :

4. (the act of applying paint to a surface
"you can finish the job of painting faster with a roller than with a brush")
malowanie: :

Słownik internautów

obraz

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. malarstwo
malowanie

2. malowidło
obraz

Słownik religii angielsko-polski

malowidło n

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

malowanie
~, camouflage - malowanie maskujące, malowanie ochronne
~, dazzle - hist.mar. malowanie (maskujące) w jaskrawych kolorach
~, deck - malowanie pokładu
~, imitation - malowanie imitacyjne
~, protective - malowanie ochronne
~, shadow - malowanie ochronne

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

lakierowanie
adj. lakierniczy
~ workshop - warsztat lakierniczy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. malowanie n
2. papkowanie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.
Są to ogromne obrazy pokazujące tortury i nadużycie władzy, w obfitym stylu Botero.

TED

And I took the examples that they gave, and just did 56 paintings, basically.
Wzięłam przykłady, które mi dali, i po prostu narysowałam 56 ilustracji.

TED

They have songs, poems, novels, sculptures, paintings, myths, legends.
Mamy piosenki, wiersze, powieści, rzeźby, obrazy, mity, legendy.

TED

But I wanted people to actually feel my work from their gut, because I was painting it from my gut.
Kolekcjonerzy, przyjaciele, prasa - wszyscy oni mówili: "Ładne, ale dziękuję."

TED

Then, under "Desire," they showed these Shunsho paintings -- also from the Edo period -- ink on silk.
W dziale "Pożądanie" pokazano obrazy Shunsho -- -- również z epoki Edo -- tusz na jedwabiu.

TED

- His 2003 novel, El Para?­so en la Otra Esquina (The Way to Paradise), chronicled the lives of artist Paul Gauguin and his half-Peruvian grandmother, Flora Tristan, as they pursue their respective passions, painting and equality.

www.guardian.co.uk

Getting them down, painting them, is like making them official, glorifying them, putting them on stage.

www.guardian.co.uk

In 2002 the artist travelled to the Philippines "to see what it was like" to be nailed to a cross before he embarked on a painting of the Crucifixion.

www.guardian.co.uk

The painting dates from 1903 - the pinnacle of Picasso's blue period - and is of the artist's good friend Angel Fern??ndez de Soto.

www.guardian.co.uk

Do you know anything about the people in the painting?
Czy wie pan coś o ludziach na obrazie?

Talk to us about taking the painting off the wall.
Odpowiedź nam o zdjęciu obrazu ze ściany.

Just say the word, and I can stop painting your room.
Powiedz słowo, a przestanę malować twój pokój.

I need some information about a painting I'm working on.
Potrzebuję kilku informacji o obrazie, nad którym pracuję.

You see, I was only taking one painting and you've got so many.
Chciałem tylko wziąć jeden obraz, a ty masz ich tyle.

He had to go to the country to see some people about a painting.
Musiał pojechać na wieś, zobaczyć się z kimś w sprawie obrazu.

But it turned out she wasn't serious about her painting.
Ale okazało się, że nie traktuje poważnie malarstwa.

Do you want to know why I like that painting?
Chcesz wiedzieć, dlaczego lubię ten obraz?

My father gave me that painting when I was eight.
Mój ojciec podarował mi go, gdy miałam osiem lat.

You know, he had this painting of me in his house.
Wiesz, miał taki... obraz ze mną w swoim domu.

They sent me every painting in the house for one price.
Przysłali mi wszystkie obrazy po jednej cenie.

Ready for painting, Haven't seen hands good as that in a long while.
Gotowa do malowania Od dawna nie widziałem tak dobrej jak ta

All you needed to do was take the painting and bring it to me.
Miałeś wziąć obraz i przynieść go do mnie.

But what has this got to do with that painting?
Ale co to ma wspólnego z obrazem? Nie widzę...

That is not the way to look at this painting.
Nie w ten sposób trzeba patrzeć na ten obraz.

For a long time, painting was an art that people lived.
Malowanie długo było sztuką, którą ludzie żyli.

The girl in the painting is the artist's own daughter.
Dziewczyna na obrazie jest córką samego artysty.

Oh, no. Someone put your painting up behind the bar.
O nie, ktoś położył twój obraz za barem.

I'm painting it and I've got no one to help me.
Maluję go i nie mam nikogo kto by mi mógł pomóc.

Yes and I want you to take the painting to the competition.
Tak i chcę żebyś sam wziął ten obraz do konkursu.

Is there a painting of a boat in your house?
Czy w waszym domu jest obraz, na którym jest namalowana łódka ?

My daughter must not hear of this other painting in her condition.
Moja córka nie może się dowiedzieć o tym drugim obrazie w jej obecnym stanie.

Remember the painting he did for you on your birthday?
On był artystą. Pamiętasz obraz który dał ci na twoje urodziny?

Then he stared at me like I was a painting.
Potem spojrzał na mnie, jak na obraz.

I am too stupid to look at a painting now?
To już jestem za głupia, żeby patrzeć na obraz!

He seems to have stepped out of an old painting.
Wygląda jakby przed momentem wyszedł z jakiegoś starego obrazu.

I built a bridge, then you gave me a painting.
Zbudowałem most, a wtedy ty dałaś mi obraz.

It's about the painting on the wall in your apartment.
Chodzi o ten obraz w twoim mieszkaniu.

If you two want a painting so bad, paint your own.
Jeśli wy dwoje tak bardzo chcecie obraz, namalujcie go sami.

He is here to paint, but I have never seen a painting.
Niby jest malarzem, ale nie widziałam jego obrazów.

It was like living in a painting and at Christmas.
To było jak życie na obrazie, lub w nieustającym Bożym Narodzeniu.

What is it that you can see in this painting that's new?
Co to jest, co sprawia że w tym obrazie, jest coś nowego?

Each painting in this house is worth five years of your income. So?
Każdy obraz w tym domu kosztuje tyle, ile wynosi twoja pensja po pięciu latach.

She probably couldn't believe her luck, wanted to know where the painting came from.
Pewnie nie mogła uwierzyć w swoje szczęście, chciała wiedzieć skąd pochodzi obraz.

Whether or not its a good painting cannot be subjective.
Czy to dobry obraz, czy zły, nie można być subiektywnym.

When I heard you had given up painting, the envy went.
Kiedy usłyszałem, że rzuciłeś malowanie, zazdrość odeszła.

The he says, I saw the painting, and goes into the bedroom.
Potem on mówi: Widziałem obraz i idzie do sypialni.

After new painting job, this place will look totally different.
Po malowaniu to miejsce będzie wyglądać zdecydowanie inaczej.

That is still his real self painting the second picture.
To znowu on maluje ten drugi obraz.

But Tip can still turn us in with that painting.
Ale Tip ciągle może nas wydać z tym obrazem.

And what if they find you with a painting of the Princess?
A co jeśli się dowiedzą, co się stało z obrazem księżniczki?

Sir, a question: have you ever had after school activities, like painting?
Mam pytanie... czy malował pan jeszcze po ukończeniu szkoły?

I just come by wondering if you still need somebody to do some painting.
Przyszedłem zapytać, czy potrzebny panu jeszcze ktoś do malowania?

Sold only one painting, and that to the sister of a friend.
Sprzedał tylko jeden obraz, który kupiła siostra jego przyjaciela.

Because you fall asleep looking at a painting of it.
Bo zasypiasz gapiąc się na ten obraz.

What is your interest - the painting or the painter?
Co cię tak zainteresowało? Malowidło czy malarz?

A painting is more than the sum of its parts.
Obraz to więcej niż suma jego części.

Recently, I found a painting that exactly shows this instrument.
Ostatnio, znalazłem obraz który dokładnie pokazuje ten instrument.

I remember you and Emma painting in exactly that way.
Pamiętam jak pani i Emma malowałyście w ten sam sposób.

Listen, all I gotta do now is find your painting.
Słuchaj, Wszystko co muszę zrobić to znaleźć twój obraz.