Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) zmiana fazy co linię;

(Noun) kumpel(a), kompan, koleś;
pal up with sb - kumplować się z kimś, zaprzyjaźnić się z kimś;
pal around - kumplować się;
pal around - kumplować się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(colloq) n C kumpel.vi: to ~~up with sb zaprzyjaźniać się z kimś.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) phase alternation line zmiana fazy co linię (system nadawania TV kolorowej)

(pot.) kumpel, kolega, koleś
~ up (with sb) (pot.) zaprzyjaźnić się (z kimś)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kumpelka

kumpela

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pot. kumpel, kompan

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. kumpel, kompan
vt (także bryt. to pal up - zaprzyjaźnić się (with sb - z kimś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TOWARZYSZ

KOMPAN [SL.]

PRZYJAŹNIĆ SIĘ [SL.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

kolega

Słownik internautów

kumpel

Słownik audio-video Montevideo

liniowa zmiana faz, system telewizji kolorowej PAL

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

przyjaciel. kumpel, znajomy, koleś

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kompan

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

India, in particular the death sentence on Davinder Pal Singh (
Indie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha (

statmt.org

He said a pal of his would be coming along.
Powiedział mi, że przyjedzie jego kumpel.

Because like my pal here says, I got a lot of free time.
Ponieważ, jak powiedział mój kolega, mam dużo wolnego czasu.

One of them is to know you did the right thing for a pal.
Jedną z nich jest robienie rzeczy dobrych dla kolegi.

I need a lot more than a black eye, pal.
Stary potrzebuje czegoś o wiele więcej niż tylko podbite oko.

There will also be a better class of police, pal.
Tam też będzie lepsza klasa policji, pał.

This is the best I can do for you, pal.
To najlepsze, co mogę dla ciebie zrobić, kolego.

But now you're going to have to say no, pal.
Ale teraz będziesz musiał powiedzieć nie, kolego.

As his pal, you must know where he happens to be now.
A jako jego kumpel zapewne wiesz, gdzie on teraz jest.

Because we are very interested in where your pal is at present.
Dlatego że bardzo interesuje nas, gdzie jest teraz twój kolega.

For 15 years, you've been trying to be my pal.
Przez 15 lat, próbujesz być moim kumplem.

Be sure to save some room down there for your pal.
Dla twojego kumpla też znajdzie się tam trochę miejsca.

Listen, pal, I got to talk to you about something.
Posłuchaj, kolegoę, muszę z tobą o czymś porozmawiać.

That is a beautiful woman right there. You had your chance, pal.
To jest pięknym prawem kobiety tam. miałeś twoją szansę, kumpla.

Your pal Frank tried to do it eight years ago.
Twój kumpel Frank próbowal tego samego 8 lat temu.

Pal, there's no need to put up a show like this for me.
Koleżko, nie ma potrzeby robić takiego przedstawienia dla mnie.

Actually, I was dropping by to see my old pal.
Co tu robisz? Właściwie to wpadłem się spotkać ze starym kumplem.

And I have the right to an attorney, too, pal!
I mam również prawo do adwokata, kolego!

I'm putting my life on the line for you, pal!
Kładę moje życie na szalę dla ciebie, przyjacielu!

Even if he is an old pal of yours, I'm still running the works.
Nawet, jeśli on jest twoim kumplem, ja wciąż mam interesy do załatwienia.

I don't know what your problem is, pal, but we're on the same side.
Nie wiem jaki masz problem, stary, ale jesteśmy po tej samej stronie.

Do it for your old pal Ray, the one who made the right turn.
Zrób to dla swojego starego kumpla Raya, tego, który dobrze skręcił.

I suggest you take a look at the mirror, pal.
Radzę ci spojrzeć w lustro koleżko.

All the time waiting for your pal, Jesus, to save her.
Cały czas czekając na ratunek od twojego kumpla, Jezusa.

You have just earned yourself a seat at the head table, pal.
Dziękuję. Właśnie zasłużyłeś sobie na miejsce przy głównym stole.

Go all the way to the East of the cemetery, pal.
Idź cały czas na wschód cmentarza, kolego.

Well, pal, I really don't know what happened to it.
Naprawdę, nie wiem co się mogło z nimi stać.

By the way, don't worry about your pal the governor.
Przy okazji, nie martw się o swojego kumpla gubernatora.

For your information, pal, that was a yellow light back there.
A więc informuję cię, że było żółte światło.

You don't need a lawyer to tell me your name, pal.
Nie potrzebujesz prawnika by mi powiedzieć swoje imię, koleś.

If he's such a pal, why didn't he come with you?
Taki z niego kumpel, a nie przyjechał z tobą?

Hold on, pal. I am very proud of my wife's success.
Jestem bardzo dumny z sukcesu mojej żony.

Listen pal, I don't care what you do on your spare time.
Słuchaj kolego, nie obchodzi mnie co robisz w wolnym czasie.

Looks like you're going to have to shut the jungle down, pal.
Wygląda na to ze będziesz musiał zamknąć tę dżunglę, kolego.

Are you sure you're not going along as his gal pal?
Jesteś pewna że nie idziesz jako jego przyjaciółka?

Come on, pal, we better check this out, show me.
No już, lepiej to sprawdźmy, pokaż mi.

You start feeling guilty, tell your wife, some tennis pal.
Pojawi się poczucie winy, powiesz żonie, potem kumplowi od tenisa.

I think we got a lunch box belongs to you, pal.
Znowu ja. - Mamy twoje pudełko na lunch, kolego.

Hey, pal, if you need anything else, let me know.
Hej kolego jeśli będziesz czegoś jeszcze potrzebował, daj mi znać.

You make a big mistake trying to bite me, pal.
Popełniasz duży błąd Do mnie, by ukąsić, parz się.

Oh, I want you to say hello to an old pal of yours.
Oh, chcę żebyś powiedział hello twojemu staremu kumplowi. - Doktor.

The last thing we need is trash like your pal Randy.
Nie potrzeba nam takich śmieci jak twój kumpel Randy.

I'm sorry, pal, but we're not leaving without our little girl.
Przykro mi, kolego, ale nie zostawimy naszej małej dziewczynki.

But you might want to get in line, pal.
Ale musisz chyba stanąć w kolejce.

Pal, where can I catch a shuttle to the airport around here?
Gdzie mogę złapać autobus na lotnisko? - Zaraz tutaj.

I got a pal down there who owes me a favor.
Mam tam kumpla, który jest mi winien przysługę.

Our pal Snoopy lives here, we don't know his real name.
Nasz kumpel Snoopy mieszka tutaj, nie znamy nazwiska.

Don't look at me, pal, I gotta live with her.
Spójrz na mnie. To ja muszę z nią mieszkać.

Something for you to read on the road, pal.
Coś do czytania na drogę, kolego.