Wordnet polsko-angielski

(the earth science that studies fossil organisms and related remains)
paleontology, palaeontology, fossilology

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

paleontology

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U palaeontology

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

palaeontology
US paleontology

Słownik środowiska polsko-angielski

f paleontology