Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) sparaliżować;

(Noun) medycyna porażenie, paraliż; drżenie;
shaking palsy - (Noun) medycyna choroba Parkinsona, drżączka poraźna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(med) porażenie.
2.
drżenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

porażenie, paraliż

Nowoczesny słownik angielsko-polski

drżenie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

porażenie n

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n paraliż
vt sparaliżować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARALIŻ

PORAŻENIE

BEZWŁAD

Wordnet angielsko-polski

(loss of the ability to move a body part)
porażenie, paraliż, bezwładność, bezwład
synonim: paralysis

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

marny

nędzny

niegodny

nikczemny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And they come, bringing unto him a man sick of the palsy, borne of four.
Tedy przyszli do niego niosący powietrzem ruszonego, którego czterej nieśli.

Jesus Army

And Jesus seeing their faith saith unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven.
A widząc Jezus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Synu

Jesus Army

And there he found a certain man named Aeneas, who had kept his bed eight years; for he was palsied.
Tamże znalazł człowieka niektórego, imieniem Eneasz, od ośmiu lat na łożu leżącego, który był powietrzem ruszony.

Jesus Army

And behold, men bring on a bed a man that was palsied: and they sought to bring him in, and to lay him before him.
A oto mężowie nieśli na łożu człowieka powietrzem ruszonego, i szukali, jakoby go wnieść i postawić przed nim.

Jesus Army

But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (he saith to the sick of the palsy),
Ale żebyście wiedzieli, iż Syn człowieczy ma moc na ziemi grzechy odpuszczać, rzekł powietrzem ruszonemu:

Jesus Army

Those with chronic neurological diseases such as cerebral palsy were especially vulnerable.

www.guardian.co.uk

Cerebral palsy victims get Â?6m each and I know private sector obstetricians faced with insurance premiums of Â?50,000 a year.

www.guardian.co.uk

Not long after the protests, footage emerged of the second incident which, while grainy, shows McIntyre out of his wheelchair, being pulled along the ground by police, as voices in the crowd shout "What the fuck are you doing?" and "You just tipped him over!" It's difficult to watch without mounting horror, and the thought: has it come to this? The police dragging a man with cerebral palsy through our streets?.

www.guardian.co.uk

The Camerons suffered tragedy last year when their eldest son, Ivan, who suffered from cerebral palsy and severe epilepsy, died at the age of six.

www.guardian.co.uk

What I see here, Thomas, also looks like the early stages of palsy.
Z tego co tu widzę, Thomasie, wygląda mi to na początkowe stadium porażenia nerwu.

Maybe he had a stroke or palsy?
Może miał udar albo porażenie?

I know it's a bother, but so is... cerebral palsy.
Wiem, że to problem, ale nim też jest... porażenie mózgowe.

My 1 5-year-old son has cerebral palsy.
Mój 15-letni syn ma porażenie mózgowe.

He has a chronic case of palsy... and he doesn't take kindly to visitors.
Miał chroniczne porażenie... i nie był zbyt miły dla gości.

I think he has cerebral palsy.
Myślę, że ma porażenie mózgowe.

Look, I'm a doctor, like your mother says, and I specialize in cerebral palsy,
No więc jestem doktorem, jak powiedziała twoja matka specjalistą od porażeń mózgowych.

and watch her move it like she got cerebral palsy or some shit?
Zważając zarazem na ruchy, jakby miała porażenie mózgowe, czy jakieś tam gówno.

My 15-year-old son has cerebraI palsy.
Mój 15-letni syn ma porażenie mózgowe.

Lizzie has cerebral palsy, Earl.
Lizzie ma porażenie mózgowe, Earl.

Seventh nerve palsy. Plus intermittent rashes.
Porażenie siódmego nerwu, do tego wysypki, migreny.

Dyspnea, anemia, seventh-nerve palsy, tachycardia.
Bezsenność, anemia, porażenie nerwów twarzy, częstoskurcz.