Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) budownictwo gzyms, murek, bariera, banda, nasyp; architektura balustrada, gzyms; militarny przedpiersie, wał ziemny;
polish parapet - attyka polska;
polish parapet - attyka polska;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(low wall) balustrada, gzyms.
2.
(trench defence) przedpiersie, nasyp

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bariera, balustrada, murek, wał ziemny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gzyms

banda

murek

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s przedpiersie, nasyp (okopu)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n gzyms

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARAPET

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

parapet
murek

Słownik internautów

przedpiersie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

balustrada

bariera

poręcz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

podłokietnik okopu; mar.,fortyf. parapet; przedpiersie
~, sand bagged - przedpiersie obłożone workami z piaskiem

Słownik techniczny angielsko-polski

bariera f, balustrada f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

przysiadła na parapecie przy otwartym oknie rozmawiając na przerwie z koleżankami
perched on the ledge of an open window chatting with friends between classes;

TED

The veranda, where I used to lie on the red-cement parapet in my flannel pyjamas, watching the thunderstorms roll down from Spitzkop, is now enclosed.

www.guardian.co.uk

Their fear of putting their head above the parapet does no service to government or country.

www.guardian.co.uk

I want two on that parapet.
Ustawcie na tym tarasie dwa karabiny.

There's a soldier on every parapet.
Na każdej baszcie są żołnierze.

We know that, if everything were public, the form of negotiations that we have today would no longer exist because you would be putting your head above the parapet as soon as you tried to seek out and to bring about political compromises.
Wiemy, że gdyby wszystko było jawne, stosowana obecnie formuła negocjacji już by dawno nie istniała, ponieważ przy próbie doprowadzenia do politycznego kompromisu każdy wystawiłby się na odstrzał.