Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rodzic, ojciec/matka, opiekun/opiekunka; protoplasta/protoplastka, antenat(ka);
as a parent - jako ojciec/matka/rodzic;
parents’ evening - (Noun) zebranie rodziców, wywiadówka;
parents’ evening - (Noun) zebranie rodziców, wywiadówka;

(Adjective) biologia macierzysty;
parent firm - matka spółka, firma macierzysta, organizacja macierzysta;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (father or mother) rodzic, ojciec, matka.~ cpd ~ firm spółka, firma macierzysta

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rodzic
macierzysty

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nadrzędny

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. jednostka dominująca
2. spółka macierzysta ~ balance sheet bilans jednostki dominującej~ companies jednostki dominujące~ undertaking jednostka uczestnictwa

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. rodzic
2. jednostka dominująca, spółka macierzysta parent company spółka macierzystaparent establishment centrala firmy parent state metropolia parent undertaking spółka macierzystaadoptive parent rodzic adopcyjny succession of the parent parent dziedziczenie przysposobiającego i przysposobionego

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

macierzysty

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rodzic m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

rodzic, macierzysty

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ojciec, matka
pl ~s rodzice
~ unit jednostka macierzysta

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RODZICIEL

RODZICIELKA

ROŚLINA MATECZNA

ŹRÓDŁO

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N rodzic
N rodzice
Adj macierzysty

Wordnet angielsko-polski

(a father or mother
one who begets or one who gives birth to or nurtures and raises a child
a relative who plays the role of guardian)
rodzic

Słownik internautów

rodzic

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

rodzic
adoptive parent: rodzic adopcyjny, przysposabiajacy
parent of an adoptee: rodzic przysposobionego
parent establishment: centrala (np. firmy)
parents of the deceased: rodzice spadkodawcy
parent state: metropolia
succession of the adoptive parent: dziedziczenie przysposabiającego i przysposobionego

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Commissioner, I have not talked about parental leave, but about paternity leave.
Panie komisarzu, nie mówiłam o urlopie rodzicielskim, lecz o urlopie ojcowskim.

statmt.org

After all, this directive concerns health and safety and not parental leave.
Ta dyrektywa dotyczy wszak zdrowia i bezpieczeństwa, a nie urlopu rodzicielskiego.

statmt.org

Parents have the main responsibility for raising and educating their children.
Na rodzicach spoczywa główna odpowiedzialność za wychowanie i kształcenie ich dzieci.

statmt.org

Watson added there was a precedent for a BBC-commercial tie-up in television, where the corporation's commercial arm BBC Worldwide is joint owner, with Virgin Media, of Dave parent company UKTV.

www.guardian.co.uk

Miller is suing the NoW's parent company, News Group, and Mulcaire, accusing them of breaching her privacy and of harassing her "solely for the commercial purpose of profiting from obtaining private information about her and to satisfy the prurient curiosity of members of the public regarding the private life of a well-known individual".

www.guardian.co.uk

The Food Standards Agency has confirmed it will investigate reports that milk from a cow produced from a cloned parent is on sale in Britain.

www.guardian.co.uk

Created by debut designer Shigeru Miyamoto for the 1981 arcade classic Donkey Kong - and managed lovingly by his parent ever since - the leaping hero, initially known only as "Jumpman", soon won a following and a name.

www.guardian.co.uk

Being a parent is the best thing in the world.
Bycia rodzica jest najlepszą rzeczą w świecie.

You have to bring a parent or go back home.
Z rodzicami albo wracaj do domu.

And you're not taking another parent away from those kids.
A ty nie zabierzesz kolejnego rodzica tym dzieciakom.

Maybe we can call a parent meeting at the school.
Może powinniśmy spotkać się z rodzicami w szkole.

That's the best you can hope for as a parent.
Nadzieja to najlepsze, co możesz mieć, jako rodzic.

Please do not show up and tell me how to parent.
Proszę, nie przyjeżdżaj i nie mów mi, jak być rodzicem.

I know your mother was the only real parent that you ever had.
wiem, że tylko twoja matka była dla ciebie prawdziwym rodzicem.

Michael has no idea what it means to be a parent.
Michael nie ma pojecia, co to znaczy byc rodzicem.

So that no parent has to go through what I've known.
Nie chcę by żaden rodzic przechodził przez to, przez co ja przechodziłem.

I just think any parent would want a normal child.
Myślę, że każdy rodzic chciałby normalne dziecko.

Guess you become a parent and just lose your mind.
Nagle stajesz się rodzicem i kompletnie tracisz rozsądek.

And do you still feel responsible for your parent's death?
Nadal czujesz się odpowiedzialny za ich śmierć?

I don't want people to think I'm a bad parent.
Nie chcę, by pomyślano, że jestem złym ojcem.

Know what it's like to grow up without a parent?
Wiesz jak to jest, dorastać bez rodzica?

No parent should have to go through the pain of losing a child.
Żaden rodzic nie powinien przechodzić przez cierpienie związane ze stratą dziecka.

You'll have to quit your job because one parent should be at home.
Będziesz musiał rzucić pracę, ponieważ jeden z rodziców powinien być w domu.

I'm not your parent, but I am responsible for you.
Nie jestem twoim rodzicem, ale jestem odpowiedzialny za ciebie.

I don't need a buddy or a parent right now.
W tej chwili nie potrzebuję ani kumpla, ani rodzica.

L'm going to have to run it a lot better as a single parent.
Będę musiała prowadzić go jeszcze lepiej jako samotny rodzic.

So, being a performer and a parent had to have been hard at times.
Więc, występy i rola rodzica równocześnie musiały być trudne.

Sheriff Parent says for you to stay there, he's coming right over.
Zaraz tam będę. Szeryf Parent mówi, by pan tam został. On już tam jedzie.

I barely had enough pieces to make one whole parent.
Miałam po kawałeczku rodziców, mogłam zaledwie stworzyć jednego całego.

I suppose they've become sort of parent figures for him.
Chyba stali się dla niego kimś w rodzaju rodziców.

Every parent in the history of parenting goes through this.
Wszyscy rodzice w histori rodzicielstwa przez to przechodzą.

I wanted proof that my child had at least one parent who was beautiful.
Chciałam mieć pewność, że moje dziecko będzie miało chociaż jednego pięknego rodzica.

Maybe this is one of those times when I could use a parent's guidance.
Może to jedna z tych chwil, w której przydałaby mi się pomoc rodzica.

You know, I'm not comfortable having this conversation without a parent present.
Wiesz, nie czuję się najlepiej rozmawiając o tym bez obecności rodziców.

Well, something this big, you need to consult a parent.
Cóż, coś tak ważnego, musisz skonsultować z rodzicem.

As a parent, what does the show teach you about parenting?
Jako rodzic, co robi być widoczni nauczyć ciebie o wychowaniu?

How could his loving parent do such a terrible thing?
Jak to możliwe, aby kochający rodzic mógł coś takiego zrobić?

Like when one parent wants to get joint custody of the child.
Kiedy jeden z rodziców chce zostać współopiekunem dziecka.

Being a parent is about a hell of a lot more than biology.
Bycie rodzicem to o cholerę dużo więcej niż biologia.

There is a long involved process to becoming a foster parent.
Istnieje długi, skomplikowany proces, po którym będziecie mogli zostać jej rodzicami zastępczymi.

Congratulations. Now you know what it's like to be a parent.
Moje gratulacje, dowiedziałeś się jak to jest być rodzicem.

But what's the word to describe a parent who loses a child?
A co z rodzicami, którzy tracą dziecko?

Not only are you a murderer of love, but you're the worst parent ever.
Jesteś nie tylko mordercą miłości, ale też najgorszym rodzicem na świecie.

A responsible parent who wants their child to grasp reality.
Odpowiedzialny rodzic, chcący by jego dziecko powąchało rzeczywistość.

A parent should never have a child precede them in death.
Rodzic nigdy nie powinien chować swoich dzieci, kiedy sam jeszcze żyje.

And here we are, 30 years later. Every parent's worst nightmare.
A teraz, 30 lat później, spełnia się koszmar każdego rodzica.

Nobody understands the pain a parent goes through when they lose a child.
Nikt nie rozumie co przechodzi rodzic kiedy traci swoje dziecko.

Nearly took away the only parent you ever had.
Niemal odebrała ci jedynego rodzica, jakiego masz.

I do. He was like a parent to me.
Oj tak... był dla mnie jak rodzic.

You never act like a real parent to me.
Ty nigdy nie zachowujesz się, jak prawdziwy rodzic.

You know, your dad is the nicest parent at school.
Wiesz, że twój tata jest najsympatyczniejszym rodzicem w szkole.

She says a parent who failed her son can't lie comfortably.
Zwykła mówić, że rodzic który zawiódł swoje dziecko, nie może spać wygodnie.

That being a protective parent has turned my child into a killer?
Że przez to,iż byłem nadopiekuńczym rodzicem przekształciło moje dziecko w mordercę?

I was a single parent for a long time.
Byłem samotny rodzic przez długi czas.

I had no idea what a good parent was.
Nie wiedziałam, jak być dobrym rodzicem.

Sometimes a parent can do everything right and still the kid ends up troubled.
Czasem rodzice robią wszystko jak należy, a i tak ich dzieci wpadają w kłopoty.

He took the high school girls and barricaded them in his parent's home.
Zabrał dziewczyny do domu sowich rodziców i się tam z nimi zabarykadował.