Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wtrącony; w nawiasie, wzięty w nawias, nawiasowy, umieszczony w nawiasie; na marginesie, marginesowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nawiasowy, marginesowy, umieszczony w nawiasie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WZIĘTY W NAWIAS

MARGINESOWY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nawiasowy

wtrącony