Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) uszczegóławiać/uszczegółowić, szczegółowo opisać/opisywać, wyszczególnić/wyszczególniać, wejść/wchodzić w szczegóły;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) particularize