Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nieład, groch z kapustą;

(Adverb) w nieładzie, na łeb na szyję, bezładnie, chaotycznie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv (messy) bezładnie, w nieładzie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bezładnie, chaotycznie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHAOTYCZNY

CHAOTYCZNIE

BEZŁADNIE

ŁEB: NA ŁEB NA SZYJĘ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezładny

mieszanina

nieład

zamieszanie