Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) matematyka czworobok, czworokąt;

(Adjective) matematyka czworoboczny, czworokątny; czteroboczny, czterostronny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C czworobok.adj czworoboczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwadrat, czworobok, czworokąt
czworoboczny, czworokątny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj czworoboczny
n mat. czworokąt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZTEROBOCZNY

CZWOROBOCZNY

CZTEROSTRONNY

Wordnet angielsko-polski


1. (a four-sided polygon)
czworokąt, czworobok
synonim: quadrangle
synonim: tetragon

2. (a four-sided polygon)
czworokąt: : synonim: quadrangle
synonim: tetragon

Słownik internautów

czworokąt

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czterościenny

czworobok

Słownik techniczny angielsko-polski

czworobok m, czworokąt m