Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka kadryl;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kadryl

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kadryl (taniec
karty)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KONTREDANS

Wordnet angielsko-polski


1. (music for dancing the quadrille)
kadryl


2. (a square dance of 5 or more figures for 4 or more couples)
kadryl: :