Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kwadrylion; biliard;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwadrylion (jeden milion do potęgi czwartej, jedynka i 24 zera), (US) (jeden tysiąc do potęgi piątej, jedynka i 15 zer)

Wordnet angielsko-polski


1. (the number that is represented as a one followed by 15 zeros)
kwadrylion


2. (the number that is represented as a one followed by 24 zeros
"in England they call a septillion a quadrillion")
biliard: :

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A quadrillion transistors is almost the same as the number of neurons in your brain.
Biliard tranzystorów to prawie tyle samo co ilość neuronów w naszym mózgu.

TED

It's got 120,000 processors; they can basically process 10 quadrillion bits of information per second.
Ma 120 000 procesorów -- mogą one przetwarzać 10 biliardów bitów informacji na sekundę.

TED

Yes, I said that with a Q, quadrillion.
Tak, powiedziałem 1 na miliard.

TED

You've got this huge network of cells interacting with each other -- about 100 million of them, sending about 10 quadrillion of these pulses around every second.
Mamy wielką sieć komórek kontaktujących się ze sobą. ~~~ Jest ich około 100 milionów. ~~~ Wysyłają około 10 biliardów takich impulsów w każdej sekundzie.

TED

Dungeons & Dragons for the next quadrillion years?
Ktoś chce pograć w Dungeons & Dragons przez następny kwadrylion lat?