Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) potężny haust;

(Verb) pić wielkimi łykami, wypić jednym haustem, pociągnąć/pociągać (z butelki), szybko przełknąć napój, żłopać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt/vi pić łapczywie/wielkimi łykami
wypijać jednym haustem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szybko przełknąć napój (dawn.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wypić szybko, wielkimi łykami

Nowoczesny słownik angielsko-polski

potężny haust

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIĆ ŁAPCZYWIE

ŻŁOPAĆ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ucztować

wyżłopać