Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kwakierka, kwakier;
quaker meeting - religia religijne spotkanie kwakrów; milczące zebranie towarzyskie;
quaker gun - makieta działa, działo pozorowane, drewniana atrapa strzelby;
quaker gun - makieta działa, działo pozorowane, drewniana atrapa strzelby;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwakier

Nowoczesny słownik angielsko-polski

członek stowarzyszenia kwakrów (Towarzystwa Przyjaciół)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kwakier

Wordnet angielsko-polski

(one who quakes and trembles with (or as with) fear)
panikarz, alarmista
synonim: trembler

Słownik religii angielsko-polski

kwakier m