Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skrupuły, przypływ niepokoju, niepokój, niepokój sumienia, wątpliwość; atak mdłości, nudności;
qualms of conscience - wyrzuty sumienia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C niepokój
~s of conscience wyrzuty sumienia
skrupuły

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niepokój, niepokój sumienia, skrupuły, wątpliwość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyrzuty

skrupuł

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s mdłości
skrupuł
niepewność, niepokój

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zw. pl skrupuły
niepewność, niepokój

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MDŁOŚCI

NUDNOŚCI

SKRUPUŁY

WĄTPLIWOŚĆ

WYRZUTY SUMIENIA

Wordnet angielsko-polski

(uneasiness about the fitness of an action)
opór, opory
synonim: scruple
synonim: misgiving

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wyrzut

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

skrupuły, niespokojne sumienie
qualms of conscience: wyrzuty sumienia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niepokój

osłabienie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I believe that this is a positive development and have had no qualms in supporting the rapporteur.
Uważam, że jest to pozytywna zmiana, dlatego nie miałem żadnych wątpliwości, aby poprzeć sprawozdawcę.

statmt.org

The Netherlands is opposed to increasing the European budget but has no qualms about accepting European aid.
Holandia sprzeciwia się zwiększeniu budżetu europejskiego, lecz nie ma skrupułów, by sięgać po europejską pomoc.

statmt.org

The Council can also have no qualms about accepting many of the demands expressed by Parliament in its resolution of 27 April 2004.
Rada może również nie mieć skrupułów z powodu przyjęcia wielu z żądań wyrażonych przez Parlament w rezolucji z dnia 27 kwietnia 2004 r.

statmt.org

If every commercially minded cosmetic surgeon were tied end to end along a railroad track, that would be me, stoking the train without a qualm in the world.
Jeśli każdy komercyjnie myślący chirurg plastyczny zostałby przywiązany do szyn kolejowych to właśnie ja prowadziłbym ten pociąg jak gdyby nigdy nic.

TED

In the shadow of a giant bridge under construction, waiting in her dented Fiat for a ferry, Jandira Costa has no qualms about development in the Amazon.

www.guardian.co.uk

Unlike her parents, Bash had no qualms about confronting Karen on the issue of anorexia.

www.guardian.co.uk

Striving to 'pass', I had no qualms about wearing clothes designed for women, be they skirts or trousers, quickly finding a style that felt right, but the idea of altering my voice seemed more problematic.

www.guardian.co.uk

"Strangely enough, many of the people who've stated they hate the idea haven't had any qualms about signing up to get their Â?27," O'Meara continues.

www.guardian.co.uk