Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geologia kwarcyt;

Wordnet angielsko-polski

(hard metamorphic rock consisting essentially of interlocking quartz crystals)
kwarcyt

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kwarcyt

Słownik środowiska angielsko-polski

kwarcyt m geol.

Słownik techniczny angielsko-polski

kwarcyt m