Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Queenstown;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Queenstown

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr President, Chee Soon Juan was released from Queenstown Prison in Singapore two days ago.
Panie przewodniczący! Chee Soon Juan został dwa dni temu zwolniony z więzienia Queenstown w Singapurze.

statmt.org

It takes a letter four days to get from Queenstown to Maseru.
Jak to jest, że trzeba 4 dni by listy dotarły z Queenstown do Maseru.

Still want to go past Queenstown?
Nadal chce pan podróżować na stopa do Queenstown?

Including teachers, coaches etcetera in queenstown. What?
W tym także nauczycieli, trenerów itd. w Queenstown.

How do I get past Queenstown?
Zastanawiam się tylko jak dotrę do Queenstown?

Mr President, Chee Soon Juan was released from Queenstown Prison in Singapore two days ago.
Panie przewodniczący! Chee Soon Juan został dwa dni temu zwolniony z więzienia Queenstown w Singapurze.