Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka szybki taniec, quickstep; muzyka szybka muzyka marszowa;

Wordnet angielsko-polski

(a ballroom dance with both quick and slow steps)
quickstep