Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gra w rzucanie kółkiem, kółko do tej gry

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kra w której narzuca się kółka na słupek, kółko służące do tej gry