Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) radiolatarnia radarowa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) radar + beacon radiolatarnia radarowa

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skrót od radar beacon radiolatarnia radarowa (żegl.)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

radiolatarnia radarowa