Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) gawędziarz/gawędziarka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gawędziarz

Nowoczesny słownik języka angielskiego

osoba lubiejąca opowiadać, gawędziarz

Wordnet angielsko-polski

(a person skilled in telling anecdotes)
anegdociarz
synonim: anecdotist