Wordnet polsko-angielski


1. (a company that manages tv or radio stations)
broadcasting company


2. (a broadcast via radio)
radio broadcast: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

broadcasting, radio broadcasting

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f broadcasting

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

radio