Słownik polsko-angielski

łączn. radio station; broadcasting station
~ bezpieczeństwa - mar. security radio station
~ czołgowa - tank radio station
~ dyżurna - guard (radio) station
~ główna - main radio station
~ krótkofalowa - short-wave radio station
~ lotnicza - airborne radio station, aircraft radio station
~ łączności kierunkowej - radio link station
~ morska - marine radio station, naval radio station
~ nadająca - sending station, transmitting radio station, radio transmitter
~ nadawczo-odbiorcza - transmitter-receiver, transceiver
~ nasłuchowa - radio interception station, radio listening station
~ naziemna - ground radio station
~ odbiorcza - receiving radio station, radio receiver
~ pokładowa - lotn. aircraft (radio) station;mar. shipboard radio station
~ polowa - field radio station
~ prowadząca - lotn. leading radio station
~ przekaźnikowa - relay radio station
~ przenośna - portable radio station
~ przewoźna - mobile radio station
~ ruchoma - mobile radio station
~ stacjonarna - stationary radio station
~ troposferyczna - tropospherical radio station
~ wojsk lądowych - army radio station
~ wojskowa - military radio station
~ wywołująca - calling station
~ zagłuszająca; ~ zakłócająca - jamming station

Wordnet polsko-angielski


1. (station for the production and transmission of AM or FM radio broadcasts)
radio station
synonim: radio
synonim: rozgłośnia
synonim: rozgłośnia radiowa
synonim: fale eteru

2. (medium for communication)
radio, radiocommunication, wireless: : synonim: radio
synonim: rozgłośnia
synonim: rozgłośnia radiowa
synonim: fale eteru

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

broadcasting station, radio station

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f broadcasting (radio) station

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

radio station

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f broadcasting station
~ podporządkowa-na (podległa) łączn. outstation
~ wiodąca sieci net control station

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

station