Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) reglanowy, raglanowy;

(Noun) raglan, reglan;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj raglanowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

reglan

Nowoczesny słownik języka angielskiego

reglan
reglowany

Nowoczesny słownik angielsko-polski

raglanowy

reglanowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RAGLANOWY (O RĘKAWIE)

RAGLAN

Wordnet angielsko-polski

(a garment (coat or sweater) that has raglan sleeves)
reglan, raglan