Słownik religii angielsko-polski

Rajas m (w hinduizmie jeden z trzech komponentów rzeczywistości przedmiotowej, zasada ruchu i aktywności)