Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Ramadan;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ramadan

Nowoczesny słownik języka angielskiego

Ramadan (rel.)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

isl. Ramadan (miesięczny) okres postu trwający od świtu do zmierzchu)

Słownik religii angielsko-polski

ramadan m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And we entered Western consciousness with a tagline: "Next Ramadan, the world will have new heroes," back in 2005.
I weszliśmy w zachodnią świadomość ze sloganem: "W następny Ramadan, świat będzie miał nowych bohaterów."

TED

Egypt is the best Arab country for feeling the spirit of Ramadan.
Egipt jest najlepszym egipskim krajem żeby poczuć ducha Ramadanu.

I may not even, you know, fast every day of Ramadan, you know?
Może i nawet nie dokładnie w każdy dzień Ramadanu, rozumiesz?

I only want for Ramadan, are you .
Z Ramadanu pragnę tylko ciebie.

The Muslim holiday that marks the end of Ramadan.
To muzułmańskie święto, które oznacza koniec Ramadanu.

He wants you to write All I want for Ramadan is you.
Masz napisać: - Z Ramadanu pragnę tylko ciebie.

It's the last day of Ramadan.
Ostatni dzień ramadanu.

I hear Ramadan in Egypt is great.
Słyszałem, że Ramadan w Egipcie jest wspaniały.

If only Ramadan Abadallah Shallah still taught in Tampa.
Mówiłam tylko, jeśli Ramadan Abadallah Shallah wciąż uczy w Tampie.