Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

requisites~ dokumentów - essential elements of documents

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

(istotne elementy) essential elements

Nowoczesny słownik polsko-angielski

properties