Słownik polsko-angielski

account; report
~ naocznego świadka - eye-witness account
~ wojenna - war account
~ z podróży - voyage account

Wordnet polsko-angielski

(a connection based on kinship or marriage or common interest
"the shifting alliances within a large family"
"their friendship constitutes a powerful bond between them")
alliance, bond
synonim: więź
synonim: związek
synonim: więzy
synonim: wspólnota
synonim: stosunki
synonim: węzeł

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(sprawozdanie) report, account
(związek, zależność) relation, relationship

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C 1. (opowiadanie) account; relation; story: zdawać ~ę z czegoś give an account of. 2. (wzajemny stosunek) relation; relationship: ~e dyplomatyczne diplomatic relations; być z kimś w przyjacielskich ~ach to be on friendly terms (with)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

report, account, relation~ cen - price ratio~ kursów - exchange rate ratio~ między adwokatem i jego klientem - lawyer-client relationship~ prasowa - newspaper report, report in a newspaper, press coverage~ w mediach - media coverage~ zwrotna - feedback

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f 1. report, account 2. relation ~a naocznego świadka eye-witness account ~a prasowa newspaper report, report in a newspaper ~a zwrotna relation back

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACCOUNT

STORY

RELATION

RECITAL

REPORT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. report, account
2. relation

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f report; (stosunek) relation

Słownik nieruchomości polsko-angielski

relatio

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

1. (sprawozdanie) account
narrative
2. (związek) relation
relationship

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

coverage

narrative

relationship