Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

study of religion (s)