Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

remainder, physical inventory, stock-taking~ na koniec roku - end of the year stock~ pozostałość z - remainder~ przeprowadzenie - stocktaking~ przeprowadzić - to take the stock, to carry out an inventory