Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj restorative
renovation
reconstruction

Słownik architektury polsko-angielski

restoratio

Słownik nieruchomości polsko-angielski

renovatio