Wordnet polsko-angielski

(an extensive alteration of the structure of a corporation or government
"after the takeover there was a thorough reorganization"
"the reorganization was prescribed by federal bankruptcy laws")
reorganization
synonim: przebudowa

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

reorganization, (GB t.) reorganisation, rearrangement, (pot.) shake-up

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C reorganization

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f reorganization

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f reorganization, reshuffle ~ przedsiębiorstwa reorganization of a company

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f reorganization

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rearrangement

Nowoczesny słownik polsko-angielski

reshuffle

revamp