Wordnet polsko-angielski

(serving to represent or typify
"representative moviegoers"
"a representative modern play")
representative
synonim: reprezentacyjny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

representative

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj representative
typical

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. representative ~y rok kalendarzowy representative calendar year próbka ~a representative sample

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TYPICAL

STANDARD