Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tubular

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj tubular: dzwony ~e tubular bells

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj tube
(o pocisku) odpalany z wyrzutni ~ej tube-launched (missile)
~a wyrzutnia torpedowa tube torpedo launcher