Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fishing, piscatorial
sieć ~ka fishing net
kuter ~ fishing cutter

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj fishing: wioska ~a fishing village
kuter ~ fishing boat

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

fishing~ obszar - fishing district~ parametry statków rybackich - characteristics of fishing vessels

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. fishing statek ~ fishing boat, fisher port ~ fishery harbour, fishing harbour, fishery port, fishing port sezon ~ fishing season sprzęt ~ fishing tackle sprzęt ~ zmechanizowany fishing gear

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FISHING