Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) saga, dzieje; długa i skomplikowana historia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C saga
(fig) historia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

saga

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n saga

Wordnet angielsko-polski

(a narrative telling the adventures of a hero or a family
originally (12th to 14th centuries) a story of the families that settled Iceland and their descendants but now any prose narrative that resembles such an account)
saga

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The referendum at the end of this week will hopefully bring an end to the saga.
Miejmy nadzieję, że referendum pod koniec tygodnia zakończy tę sagę.

statmt.org

The waiting list saga is one of many examples supporting my statement.
Opowieść o listach oczekujących jest jednym z wielu przykładów obrazujących moje stwierdzenie.

statmt.org

This whole unseemly saga has more of the politics of the bully boy about it than of democracy.
Cała ta niestosowna historia ma w sobie więcej z tyranii niż z demokracji.

statmt.org

So after a four-year saga that defies fiction, a boat slipped out to sea disguised as a fishing vessel.
Po czterech latach trącających o fikcję, łódź zsuwa się do morza, jako łódź rybacka.

TED

As a consequence of this whole saga, the children who resulted from these marriages have the most to suffer.
W tym wszystkim najwięcej cierpienia doznawały dzieci z takich małżeństw.

statmt.org

Harry Potter and the Deathly Hallows part one, the latest instalment in the saga of JK Rowling's boy wizard, made third place with $831m.

www.guardian.co.uk

And so, the saga of WikiLeaks rolls on, crushing all other news in its wake.

www.guardian.co.uk

There are, of course, well-documented personal reasons for the dip in form - from the cold feet Cavendish experienced four months before his marriage to his childhood sweetheart to the most protracted dental saga since Martin Amis had his teeth fixed.

www.guardian.co.uk

The potent saga of suspect submarine sales and illegal kickbacks centres around a bomb attack in Karachi in 2002, when 15 people, including 11 French engineers, were killed in what judges believe was a retaliation attack over unpaid government bribes.

www.guardian.co.uk

The waiting list saga is one of many examples supporting my statement.
Opowieść o listach oczekujących jest jednym z wielu przykładów obrazujących moje stwierdzenie.

Here we are at point zero where the Kowalski saga began.
Oto jesteśmy w punkcie zero gdzie zaczęła się saga Kowalskiego.

It is an old saga of life lived by tooth and claw.
Jest to historia o życiu, przeżytym zębem i pazurem.

This is an historic day in our saga, Sir James.
Oto historyczny dzień w naszych dziejach, Sir James.

And part three in our continuing saga on penile implants.
I trzecia część naszej sagi o implantach penisów.

As a consequence of this whole saga, the children who resulted from these marriages have the most to suffer.
W tym wszystkim najwięcej cierpienia doznawały dzieci z takich małżeństw.

Mr President, it is great that we can now close the final chapter on the saga of the treaty.
Panie przewodniczący! To dobrze, że możemy wreszcie zakończyć ostatni rozdział sagi dotyczącej traktatu.

And that's the final chapter in the Star Wars saga.
I to finałowy rodział w sadze Star Wars

But I just don't have a role in the Mantle brothers' saga.
Ale wciąż nie wiem jaką rolę będę miała w sadze braci Mantle.

Did she do that for you oftentimes... throughout your saga?
Czy z tobą robiła to często... w trakcie waszego związku?

You are my world, every saga starts with you.
Ty jesteś moim światem, każda opowieść zaczyna się od ciebie.

The referendum at the end of this week will hopefully bring an end to the saga.
Miejmy nadzieję, że referendum pod koniec tygodnia zakończy tę sagę.

It is I, his chronicler, who knows well his saga.
Ja, jako jego kronikarz, znam dobrze jego przygody.

We had to write this exciting love saga.
Musieliśmy napisać tą ekscytującą sagę o miłości

The saga of Dune is far from over.
Saga Diuny... ...jest daleka od swego końca.

So where are we on the whole George-Adrianna saga?
Więc gdzie jesteśmy w tej sadze o Georgeu i Adriannie?

Hurtling up here from tired old Tinseltown to rewrite our little saga.
Przygnałeś tu z Tinseltown żeby przerobić naszą małą sagę.

Never has this saying been more appropriate than in the lamentable saga of the accession negotiations with Turkey.
To przysłowie nigdy nie było tak trafne, jak w przypadku godnej pożałowania sagi negocjacji akcesyjnych z Turcją.

Willow pattern distilled a sweeping saga into one perfect pictogram.
Wzorzec Willow'a wyodrębnił obszerną sagę w jeden doskonały piktogram.

I don't want to hear your saga
Nie chcę słyszeć twojej historii

You tell this World... You are the saga of my love.
Powiedz temu światu... powiedz światu, że jesteś sagą mej miłości.

That's the saga of my life.
Tyle żoształo mi z życia.

Today their saga will end here itself
Dziś ich saga zakończy się tutaj

This is an epic Los Angeles crime saga.
To epicka saga o zbrodni w Los Angeles.

I just finished, uh, the Twilight saga.
Ja właśnie skończyłem Zmierzch.

See the final chapter of the MitchGale saga.
Widziałem właśnie ostatni rozdział ich sagi.

This whole unseemly saga has more of the politics of the bully boy about it than of democracy.
Cała ta niestosowna historia ma w sobie więcej z tyranii niż z demokracji.

Or the saga of Trevor and Jill.
Albo sagę Trevora i Jill.

The Spider Saga thrusts out his right fist!
Pchnięcia Rozważnego Pająka jego prawą pięścią!

Saga takes Team Black to the West.
Saga dowodzi Drużyną Czarną, tunel zachodni.

Now it seems that the long SIS II saga is far from being finished.
Dziś wygląda na to, że długa saga SIS II szybko się nie zakończy.

My buddy, Saga!
Mój kumpel, Saga!

The awful Bloody Face saga.
Okropnej sagi Bloody Face.

Mr. Saga was the prince in Sleeping Beauty.
Teraz jesteś księciem, Saga. Księciem w Śpiącej Królewnie.

You know... That could make for a... thrilling conclusion to your David Clarke saga.
Wiesz... to mogłoby by być poruszającym zakończeniem twojej sagi o Davidzie Clarke'u.

My wife, the Princess Hiro Saga.
Moja żona, Księżniczka Hiro Saga.

Nagasaki, Saga, Kumamoto, and Kagoshima prefectures expect strong rains over a wide area.
Silne opady deszczu wystąpią na terenie prefektur Nagasaki, Saga, Kumamoto i Kagoshima.

Ah, may I introduce you... my wife, the Princess Hiro Saga
Można? Moja żona, księżniczka Hiro Saga.

I dedicate my much-applauded... heartswarming saga... to my brave friend Ear-rik.
Epicką sagę mego żywota dedykuję temu oto pingwinu i przyjacielu - lriku!

i am that mother.. ..who is iistening to the saga of her 100 sons.
Jestem tą matką... ...która wysłuchała sagi o jej 100-u synach.

I would urge that the compensation payments due to Irish farmers and contractors be paid out as a matter of urgency - this saga has gone on for too long.
Nalegałabym, aby wyrównania należne rolnikom i usługodawcom irlandzkim zostały wypłacone w trybie pilnym - ta sprawa ciągnie się już zbyt długo.

Starting with the SIS II, this has of course - and I am the first to recognise this - been a long saga, as somebody said.
Jeżeli chodzi o SIS II, to oczywiście - i jako pierwsza to przyznaję - jak ktoś powiedział, była to długa saga.

Dr. Gero is a brilliant but slightly mad scientist in theDragonball Z: Android Saga.
Dr Gero to błyskotliwy lecz nieco szalony naukowiec zAndroid Saga w Dragon Ball Z.

The 'saga' of migration from SIS I to SIS II has simply gone on for too long.
"Saga” migracji z systemu SIS I do systemu SIS II ciągnie się już zbyt długo.

- (NL) Mr President, fragile democratic regimes in Africa which are overthrown by a military coup: it is a never-ending story, a saga that goes on and on.
- (NL) Panie przewodniczący! Kruche systemy demokratyczne w Afryce obalane w drodze zamachu wojskowego: to niekończąca się historia, która w kółko się powtarza.

Helping to bring an end to the 'Lisbon ratification saga' is one of the most important objectives of this Parliament, and I hope that it will also be one of its successes.
Przyczynienie się do zakończenia "sagi pt. ratyfikacja traktatu z Lizbony” jest jednym z najważniejszych celów Parlamentu i mam nadzieję, że stanie się też jego sukcesem.

The import of the protocol is to constrain the practice of the courts in deploying the Charter during their domestic litigation, which is something far inferior and peripheral - and, at the end of the saga, negligible.
Znaczenie protokołu polega na ograniczeniu praktyki sądów w ramach wdrażania karty podczas krajowych sporów sądowych, co jest zdecydowanie gorsze i ma uboczne znaczenie, a na etapie zakończenia tej sagi, jest wręcz nieistotne.

Madam President, many of the reforms we constantly call for in Turkey come together in the saga of the repeated closure of Kurdish political parties, of which that of the DTP last month is only the latest.
Pani przewodnicząca! Wiele reform, o które nieustannie apelujemy sprowadza się w Turcji do historii ciągłych delegalizacji kurdyjskich partii politycznych, z których delegalizacja DTP w ubiegłym miesiącu jest zaledwie ostatnia.

Yesterday, the European football championship, the tennis at Roland Garros, tomorrow the Olympic Games in Beijing, and today, the miraculous saga of an icon, Ingrid, who laughs, cries, prays and comes and goes on your brotherly arm!
Wczoraj mistrzostwa Europy w piłce nożnej, turniej tenisowy na kortach Roland Garros, jutro Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, a dziś cudowna saga bożyszcza, Ingrid, która śmieje się, płacze, modli się i przechadza wsparta o pana braterskie ramię!