Wordnet polsko-angielski

sacramentals

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

relig. sacramentals